Menu


Zwiększenie wykorzystania TIK w procesach biznesowych MŚP poprzez wdrożenie systemu zarządzania operacjami magazynowymi (ZOM)

Celem projektu, realizowanego w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy PROMONT poprzez zautomatyzowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem TIK.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu systemu ZOM oraz zakupowi sprzętu informatycznego.

Wartość całkowita projektu: 1 312 694,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 437 733,30 zł

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie zielonej strefy co-packingu

Celem projektu, realizowanego w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy PROMONT poprzez unowocześnienie procesów realizowanych w strefie co-packingu. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zakupowi automatycznej linii do owijania palet, wózków widłowych unoszących oraz montażowi instalacji fotowoltaicznej.

Wartość całkowita projektu: 975 483,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 467 914,96 zł